Är du nyfiken på hur en regression går till, eller hur dina tidigare liv såg ut? Regressionsterapi är en behandlingsteknik som innebär att du tar dig tillbaka till tidigare upplevelser, tidigare liv eller till barndomen.

Regressionsterapi kan hjälpa dig hitta orsaken till varför du ev mår dåligt och få dig att förstå sambandet mellan ” då” och ”nu”. Du kan komma tillbaka till ett tidigare liv som får dig att förstå varför du lever som du gör idag. Och när du förstår sambandet mellan dessa liven så kan din läkningsprocess börja ta form.

Vi inleder regressionen med en djup avslappning som är som att vara i ett meditativt tillstånd. Sedan leder jag in dig i ett tidigare liv, eller till din barndom. Det kommer att komma det liv som du behöver titta på, och ta lärdom av. Du är vaken hela tiden och kan när som helst öppna dina ögon, om du skulle vilja det, eller för att avbryta sessionen. Jag ställer frågor till dig som du svarar på i ditt avslappnade tillstånd, och du berättar för mig vad du upplever och hur det känns. Vi kommer att gå igenom 2-3 liv beroende på hur mycket som kommer upp. 

Efter en behandling rekommenderas två stycken Golden Pegasus Healingar, som är speciellt bra för läkande av tidigare liv. De ges på distans och är inkluderade i priset.